Archívum 2011

ELHUNYT GIÁKNÉ BOBÁLY JUDIT önkormányzati képviselő
2011. december 27.

Giákné Bobály Judit 47 éves korában, súlyos betegségben, hétfőn hunyt el. Az önkormányzat tájékoztatása szerint Giákné Bobály Judit a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola tanítójaként sok gyermeket oktatott és nevelt, elsősorban személyes életével és hitével. Személyében egy keresztény nemzeti elkötelezettségű közéleti személyiséget és önkormányzati képviselőt veszített el Miskolc városa.
Giákné Bobály Judit, a miskolci 2. számú választókerület, Miskolc-Martin-Kertváros - Miskolc-Szirma önkormányzati képviselője, a Fidesz-KDNP frakció tagja volt.
Giákné Bobály Juditot Miskolc városa saját halottjának tekinti.
Giákné Bobály Judit búcsúztatója pénteken 10 órakor lesz a Martin-Kertvárosi római katolikus temlomban, majd temetése 12 órakor lesz Miskolcon, a Szentpéteri kapui temetőben.
Búcsúzunk tőled. Nyugodj békében!

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
2011. december 20.


KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A BEM ISKOLÁBAN
2011. december 19.

2011. december 19-én az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, az idén is karácsonyi ünnepséget rendeztek a BEM iskolában. A karácsonyi díszbe öltöztetett épület zsúfolásig megtelt szülőkkel, vendégekkel, tanárokkal és a fellépésre nagy izgalommal készülő gyerekekkel. Az iskolások ünnepi műsorát követően Vargáné Néző Mária igazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit, a meghívott vendégeket, az iskola nyugdíjas tanárait, a gyes-en lévő kismama kolleganőket, majd ajándékkal köszönte meg az iskolai rendezvények műsoraiban kiemelkedő tanulók közreműködését, melyhez az anyagi fedezetet Giákné Bobály Judit önkormányzati képviselő biztosította. Az ünnepség végén boldog ünnepeket, a gyerekeknek a téli szünetre kellemes és hasznos időtöltést kívánt. Az ünnepi műsort követően a tantestület és a meghívott vendégek ünnepi vacsorán vettek részt, melyen Vargáné Néző Mária igazgató megköszönte a vendégeknek, hogy elfogadták az iskola vezetésének meghívását és együtt ünnepelhetnek, külön köszönetet mondott valamennyi munkatársnak, kolléganőnek, kollégának, az együttműködő partnereknek az éves munkáért, az iskola szakmai sikereinek eléréséhez nyújtott támogatásért. Az ünnepi asztalnál jóhangulatú beszélgetéssel fejeződött be a karácsonyi ünnepség.

KARÁCSONYI KONCERT SZIRMÁN
2011. december

KÉPEK A RENDEZVÉNYRŐL

Szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját a
Szent András
tiszteletére épített
Görög Katolikus templomban
tartandó Karácsonyi Koncertre
Helye: 3521 Miskolc, Szent András tér 1.
Ideje: 2011. december 18-án 18 órától
SZIRMAI BARÁTI EGYESÜLET
vezetősége


Karácsonyi ünnepség a szirmai óvodában
2011. december 15.

2011. december 15-én 10 órakor nagy izgalommal készültek a szirmai ovisok a karácsonyi ünnepségükre. A csoportszobákban szépen feldíszített karácsonyfák tették ünnepélyessé a hangulatot, melyek alatt sorakoztak az ajándékok. Az ünnepség elején Szabó Györgyné tagóvodavezető köszöntötte a meghívott vendégeket, a gyerekeket és a kolléganőket. Elsőként a Bem Iskola tanulói Molnárné Makrai Judit tanárnő vezetésével karácsonyi műsorral, verssel, zenével és vidám dalokkal köszöntötték és szórakoztatták a kicsiket. Az iskolások után az óvodai csoportok külön-külön rövid kis ünnepi műsort adtak elő.
A műsorokat követőn csillagszórót és gyertyátgyújtottak, majd közösen karácsonyi dalokat énekeltek. A műsor után Szoták Tamásné a Szirma Baráti Egyesület nevében adott át karácsonyi ajándékot a gyermekeknek. Az ünnepség végén az ovisok nagy izgalommal bontották ki a csoportszobák karácsonyfája alatt elhelyezett ajándékokat

SZIRMAI REFORMÁTUS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
2011. december

Cím: MISKOLC, ERKEL FERENC UTCA 66.
E-mail: miskolc-szirma@reformatus.hu
Telefon.:46-780-470: 06-30-638-27-58
Segítséget nyújt szociális alapellátás biztosítására, házi segítségnyújtásra!
Vallásra , korra, nemre való tekintet nélkül!!!!!!!
A szolgáltatás formája, módja, köre:
Segítség a bevásárlásban, recept kiváltásban, otthoni kisebb munkák elvégzésében Stb.! Kinek szükségletei szerint!
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen
a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
A fenntartó térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást.
Érdeklődni: a fenti címen és a lelkipásztornál!

Szombathy Dénes
miskolc-szirmai református lelkész


IDŐSEK NAPJA SZIRMÁN
2011. december 3.

A Szirmai Baráti Egyesület 2011. december 3-án, 14.00 órakor a Bem Iskolában Idősek Napjával egybekötött MIKULÁS ünnepség keretében köszöntötte a szirmai 75 év feletti lakókat.
A szervezők örömére kicsinek bizonyult a BEM Iskola aulája, mivel nagyon sok szirmai szépkorú fogadta el a Baráti Egyesület meghívását.
Szoták Tamásné a Szirmai Baráti Egyesület elnöke
köszöntötte MMJV Önkormányzatának megjelent önkormányzati képviselőit: Seresné Horváth Zsuzsannát, Gazdusné Pankucsi Katalint és Kovács Józsefnét, majd ismertette az ünnepség programját és köszöntötte a megjelent szirmai szépkorúakat.
A rendezvénynek helyt adó BEM Iskola nevében Vargáné Néző Mária igazgató Jókai Anna szeretetről szóló versével és a karácsonyi ünnephez kapcsolódó kedves szavakkal köszöntötte a szirmai időseket.
Az ünnepi műsort Klusóczki Bence vezette.
A kulturális programban közreműködtek:
 • Veres Dominika verset mondott.
 • Helyi óvodások zenés, táncos műsorral szerepeltek.
 • A Bem Iskola tanulói sokszínű ünnepi műsorral készültek:
  • Az öreg pék c. darabot adták elő.
  • Kabaré jelenettel szórakoztatták a vendégeket.
  • A bor legendájáról meséltek.
  • Az Arany János tagiskola táncos produkcióval zárta a Bem Iskola műsorát.
 • Pepik Györgyné verset mondott.
 • A Református Egyház Kórusa énekelt.
 • Nagy Sándor harmónikázott.
 • Klusóczki Bence citerázott.
 • Csincsei Szépkorúak Klubja vidám dalosműsorral köszöntötte a szirmaiakat.
 • Szirmai Széprózsák Énekkar dalcsokorral kedveskedett a szépkorúaknak.
MMJV Önkormányzata nevében Seresné Horváth Zsuzsanna köszöntötte az időseket, aki tolmácsolta Giákné Bobály Judit területi önkormányzati képviselő jókívánságait is, aki betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen.
A kulturális programot követően Szoták Tamásné köszöntötte Bodnár Györgynét, Szirma legidősebb lakóját, aki szokásához híven, most is kedves verssel ajándékozta meg kortársait. Ezt követően az elnök asszony megköszönte a rendezvényt támogatók segítségét, melyeknek köszönhetően tudták az ünnepélyes hangulatot megteremteni. Az ünnepi műsor után a mikulás valamennyi vendéget mikulás csomaggal ajándékozott meg. Kellemes karácsonyi ünnepi hangulatot eredményezett az ünnepi asztalokra felszolgált töltött káposzta, melyet közös vacsora keretében finom házi sütemények kíséretében fogyasztottak el a vendégek. Az ünnepséget kellemes hangulatban baráti beszélgetésekkel fejezték be.

ELINDULT SZIRMÁN IS A KIDS CLUB JÁTÉKOS ANGOL
2011. december 1.

November 24-én, a Szirmai Baráti Egyesület és a miskolci Kids Club közös szervezésében megtartottuk angol bemutató foglalkozásunkat, ahol - legnagyobb örömünkre - jópár kisgyerek összegyűlt.
Elsődleges célunk, hogy a gyerekek bátorító légkörű klubfoglalkozásainkon megszeressék az angol nyelvet és azon magabiztosan, örömmel tudjanak kommunikálni. A közös feladatoknak, sikerélményeknek és az önfeledt, barátságos légkörnek köszönhetően igyekszünk valódi közösséget biztosítani a klubtagok számára, hiszen a Kids Club filozófiájában kiemelt fontosságú, hogy klubtagjainknak sokkal többet nyújtsunk, mint egy nyelvtanfolyam!
A foglalkozásokat szerdánként, 17 órától a Posta épületében (Erkel F. u. ) tartjuk. Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és az óvodás korú gyerekeket!
DECEMBER 1-JÉN 18.00-tól az iskolásoknak és szüleiknek tartunk tájékoztatót képzéseinkről, klubjainkról.
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés a 70/7700-298-as telefonszámon.
Mi is ez a Kids Club? Nézzék meg a következő videót!

SZIRMAI GÖRÖG TEMPLOM SZENTELÉSE
2011. november 17.


2011.november 27-én felszentelték a MISKOLC-SZIRMAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG által Szent András tiszteletére épített templomot.
9.30 órakor a harangok szentelésére került sor a templom főbejárata előtt.
10.00 órakor a templom megszentelése történt meg, majd Szent Liturgia következett.
A szentelési szertartást Dr Orosz Atanáz püpök exharca végezte.
A vendégeket: Stefán Zoltán szirmai görög katolikus paróchus fogadta.


Labdarúgó mérkőzés/Felnőtt/Nyírjes-Szirma-Vatta:4-2/
2011. november 27.


Labdarúgó mérkőzés /IFI /Nyírjes- Szirma-Vatta:6-2 /
2011. november 27.


MEGHÍVÓ TEMPLOM SZENTELÉSRE
2011. november 17.

A meghívó letölthető»

ELTÜNT KUTYUST KERESÜNK!
2011. november 15.


Tisztelt Olvasók, Kedves Gazdik!

Kérem amennyiben tudnak valamilyen információt segítsünk a Gazdinak!

Köszönettel:
Dr. Kovács Állatklinika Kft.
Kerekes Helga

Kutyus adatai: ZAKÓ, 2 éves aranysárga kan magyar vizsla, bal mellső lábán műtéti heg, fém nyakörv, biléta, vajszínű Killtix bolhanyakörv volt rajta. Nagyon barátságos, nem harap, de ugrál és nyalogat.Nov.13-án tűnt el a Tisza u. 34-ből (Martin-kertváros Szirma felőli vége)
Telefonszámaink: Furman Gábor 70/258-36-99, Máté Tímea 70/509-18-53, matetimi@yahoo.co.uk, 46/788-373.

V. DALOSTALÁLKOZÓ
2011. november 5..

A Szirmai-Széprózsák Népdalkör szervezésében 2011. november 5-én a szirmai Bem Iskolában került megrendezésre az V. Dalostalálkozó. A vendégeket Kánya Dezsőné, a Népdalkör kulturális vezetője, a rendezvény fő szervezője köszöntötte. A műsort Horváthné Pozsonyi Szilvia vezette, aki elsőként a meghívott és a megjelent vendégeket köszöntötte:
· Vargáné Néző Máriát- a Bem Iskola igazgatóját,
· Szoták Tamásnét- a Szirmai Baráti Egyesület elnökét,
és nem utolsó sorban a fellépő vendég dalostársakat.
A dalostalálkozó műsorában közreműködtek:
· Rontó Regina vers: Az én lelkem
· Szirmai Bem Iskola énekkara, Makrai Judit vezetésével
· Rock-Akrobatikus Rock&Roll tánc
· Szirmai Széprózsák Népdalkör
· Nyékládháza Őszirózsa Népdalkör
· Hejőkeresztúri Népdalkör
· Hernádnémeti Népdalkör
· Csincsei Szépkorúak Klubja
· Szirmai Széprózsák Népdalkör
· Zsóka - Lali néptánc
A Dalostalálkozót a dalostársak közös énekléssel kezdték és zárták. A műsoros produkciókat követően Szoták Tamásné a Szirmai Baráti Egyesület elnöke tortával köszöntötte a Széprózsák Népdalkör 5. Dalostalálkozóját. A tombolasorsolást követően a háigazdák a vendégeket házi süteményekkel kínálták, majd baráti vacsorával és közös beszélgetéssel fejeződött be a jó hangulatú dalostalálkozó.

MEGHÍVÓ V. DALOSTALÁLKOZÓRA
2011. október 27.

A Szirmai Széprózsák Népdalkör szeretettel meghívja és várja az V. Dalostalálkozóra.
Helyszín: Szirmai Bem József Általános Iskola
Időpont: 2011. november 5. 15.00
Műsorvezető: Horváthné Pozsonyi Szilvia

- Szirmai Széprózsák népdalkör előadása
- Rontó Regina vers: Az én lelkem

- Szirmai Bem Iskola énekkara, Makrai Judit vezetésével
- Rock-Akrobatikus Rock&Roll tánc
- Szirmai Széprózsák előadása
- Nyékládháza Őszirózsa Népdalkör előadása
- Hejőkeresztúri Népdalkör előadása
- Hernádnémeti Népdalkör előadása
- Csincsei Szépkorúak Klubjának előadása
- Szirmai Széprózsák népdalkör előadása
- Nyugdíjas Baráti Klub dalkörének előadása
- Zsóka - Lali népdal
Belépő: 500.-Ft. Tombola: 100.-Ft

Kánya Dezsőné
kulturális vezető


SZÉPRÓZSÁK KIRÁNDULÁSA
2011. október 27.

2011. október 8-án Tiszakécskére látogatott a Szirmai Széprózsák Népdalkör. Út közben megálltunk Szolnokon, ahol megtekintettük Szolnok egyik legjellegzetesebb építményét, az ötszög alaprajzú belvárosi református templomot.
Ezt követően hazánk legnagyobb replőgép gyűjtemnyét tartalmazó Magyar Repüléstörténeti kiállítóhelyre mentünk, ahol 53 db különböző repülőgépet néztünk meg, köztük a leghíresebb repülő sztárokat "Cápetit és Csőrikét"
Tiszakécskén, az Arany János Művelődési Központban az "Apáink örökén" címmel a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által meghirdetett népzenei együttesek, pávakörök, népdalkörök, népdalkarok, népzenei hangszeres együttesek, énekes és hangszeres szólisták és kisebb énekes és hangszeres csoportok XVI. Országos és Térségi Népzenei Minősítését rendezték meg, ahol kórusunk vendégszereplőként vett részt. A találkozón népzenét kedvelő szólistákkal, együttesekkel ismerkedtünk meg. A népzenei találkozó, citera zenészek játékával fejeződött be.
Köszönet azoknak a vendégeknek, akik mindig elkísérik az énekkart és lelkesen tapsolnak, szurkolnak a maroknyi csapatnak.

Kányáné kulturális vezető


EMLÉKEZÉS 1956-ra
2011. október 21.

2011. október 21-én 11.00 órakor ünnepi megemlékezést tartottak 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC, valamint a KÖZTÁRSASÁG kikiáltásának évfordulója alkalmából a Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a Bem Iskola első osztályos, valamint az iskola új diákjainak fogadalomtételével kezdődött, majd az Arany János tagiskola 6-ik osztályos tanulóinak színvonalas műsorával folytatódott, melyet a tagiskolából Oláh Ilona tanárnő állított össze. A műsorban a tanulók az 1956-os eseményeket elevenítették fel. A jelenet betanításában közreműködött és a műsort vezette: Takácsné Bártfai Marianna tanárnő . Az ünnepségen Vargáné Néző Mária igazgatónő köszöntötte a meghívott vendégeket, Szoták Tamásnét a Szirmai Baráti Egyesület elnökét, Tirpák Tibort a Versenyző Ifjúságért Alapítvány kuratóriumának tagját, Pásztorné Vitelki Viktóriát az Iskolaszék tagját, ifj. Szombathy Dénes református lelkészt, Szabó Györgyné, tagóvodavezetőt, Mezővári Attila fotóst, a Me-NET Kft. munkatársát és az ünneplő gyerekeket és kolléganőket. Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért véget.


Sz.B.E 2011. augusztusi kirándulása Hollókőre
2011. október 10.


TALÁLKOZÁS IZSÓ LAJOS FESTŐMŰVÉSSZEL
2011. október 5.

EGY VENDÉG ÍRÁSA
" A Szirmai Baráti Egyesület szervezésében 2011. október 5-én, a szirmai Radnóti Közösségi Házban Izsó Lajos festőművésszel és képeivel ismerkedhettek meg a Bem József Általános Iskola és az Arany János tagiskola festészetre járó alsó tagozatos tanulói.

A gyerekek nagy izgalommal készülődtek a találkozóra, hiszen nem csak a kiállítást nézhették meg, de az alkotó művésszel is beszélgethettek.
A csodálatos tájképek, már az első pillanatban elvarázsolták őket s már az első pillanatban kiválasztották maguknak a nekik legjobban tetsző alkotásokat.
A kötetlen beszélgetés során kiderült, hogy képeit a művész az előre kiválasztott helyszínen készíti el. A Bükk, a Tiszapart varázslatos környezetében, több esetben az erdő, mező lakói (őzek, gólyák) társaságában.
A gyerekeket ámulatba ejtette, mikor behozta megmutatni a festődobozát. Meglepetést a sok festékes tubus mellett, a festőkés keltette, amit a művész a képek elkészítésénél használ ecset helyett s a gyerekek még nem láttak ilyet.
A jó hangulatú beszélgetés végén, Izsó Lajos festőművész megígérte a gyerekeknek, hogy legközelebb a gyakorlatban is megmutatja nekik a festőkés használatát, sőt ki is próbálhatják ezt a fajta technikát.
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a rendezvényen.
"
A GYEREKEK ÍRTÁK
"- A "Szinvapatak" című kép tetszett a legjobban, mert volt benne egy folyó.
- Nekem a "Fenn a Bükkben" c. kép tetszett, mert gyönyörűek a színei.
- Nekem a "Nyári délután" c. kép tetszett, mert víztükör volt benne."

SZERKESSZÜK EGYÜTT!
2011. október 5.

Kedves Olvasóink!

Szeretnénk Miskolc-Szirma weboldalát még érdekesebbé, tartalmasabbá és még frissebbé tenni. Ezért kérünk minden érdeklődő és a városrészt szerető olvasót, hogy a rendelkezésére álló információkkal, történeti leírásokkal, régi vagy friss fotókkal, aktuális híreikkel segítsék az oldal folyamatos frissítését.
Kérjük a városrészben működő szolgáltatókat, cégeket, vállalkozásokat, hogy szöveges, képes bemutatók elhelyezésével, szolgáltatásaik ajánlásával tegyék még komfortosabbá oldalunkat!
A weboldalra szánt anyagaikat a következő e-mail címre küldhetik:
baratiegyesulet@gmail.com
Köszönettel!

Szoták Tamásné
Szirmai Baráti Egyesület elnökeSZIRMAI SOKADALOM ÉS ZÖLDSÉGFESZTIVÁL
2011. augusztus 29.

SZIRMAI SOKADALOM ÉS ZÖLDSÉGFESZTIVÁL

2011.szeptember 23-24 (péntek-szombat)
A RENDEZVÉNY PÉNTEKEN DÉLELŐTT AZ ÓVODÁBAN, MAJD UTÁNA AZ ISKOLÁBAN FOLYTATÓDIK !
Részletek hamarosan!


ÚJ KENYÉR ÜNNEPE MISKOLC-SZIRMÁN
2011. augusztus 20.


Miskolc-Szirmán a Hősök Emlékműnél a Szirmai Baráti Egyesület szervezésében 2011. augusztus 20-án 10.45 órától tartották az új kenyér ünnepét.
Ünnepi program volt.

· Himnusz
· Szoták Tamásné, a Szirmai Baráti Egyesület elnökének ünnepi köszöntője
· Popik Györgyné verset adott elő
· Ünnepi beszédet mondott: Molnár Péter, a KDNP miskolci szervezetének elnöke
· Református egyházi kórus énekelt
· Szirmai "Széprózsák Népdalkör" :István király köszöntése
· Tóth Józsefné versett mondott
· Stefán Zoltán görög katolikus paróchus és ifj.Szombathy Dénes református lelkész megszentelték, megáldották az új kenyeret, mellyel a "Széprózsák Népdalkör" tagjai megkínálták az ünneplőket.
Az Emlékműnél Molnár Péter, Giákné Bobály Judit önkormányzati képviselő nevében koszorút helyezett el.


ÚJ KENYÉR ÜNNEPE MISKOLC-SZIRMÁN
2011. augusztus 10.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az
ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉRE.

Helyszín:Miskolc-Szirma, Hősök Emlékműve
Időpont: 2011. augusztus 20. 10.45 óra.
Program:
Himnusz
Szoták Tamásné ünnepi köszöntője
Popik Györgyné verset ad elő
Giákné Bobály Judit ünnepibeszédet tart
Református egyházi kórus énekel
Szirmai "Széprózsák Népdalkör" :István király köszöntése

Stefán Zoltán görög katolikus paróchus és ifj. Szombathy Dénes református lelkész megáldják az új kenyeret, mely kiosztásra kerül.

Mindenkit szeretettel várunk!
Szirmai Baráti Egyesület

FELHÍVÁS
2011. július 3.

Kedves Szirmán élő lakosok és Kedves Operatív Bizottsági tagok!

Szeretettel meghívlak benneteket és kedves családotokat, valamint minden Szirmáért tenni akaró kedves ismerősötöket egy aktív szombat délelőtti programra, nevezetesen az Óvoda utcai Zöld Park körüli munkálatokra (földmunka, terület szépítgetés, stb...). Gyülekező a közösségi Ház udvarán.
A közös munka tervezett időpontja: 2011. július 9. (szombat) reggel 8-9 közötti kezdés.A munkához szükséges eszközöket (kapa, gereblye, vödör, esetleg taliga,kesztyű,ecset,kalapács stb...) szíveskedjetek magatokkal hozni!
És hogy a munka még jobb kedvvel menjen ebédről és innivalóról is gondoskodik a vezetőség.A hangulatot pedig a résztvevők garantálják.
Bízom benne, hogy a nyári programok ellenére sokan ott tudunk lenni és együtt szépítgetjük a parkot!
Várom visszajelzéseteket!
Szép napot, minden jót Nektek!
Üdv: Szőkéné Andi és a vezetőség.


Zenés kerti mulatság a szirmai óvodában
2011. június 4.

A SZIRMAI ÓVODÁSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. június 4-én ZENÉS KERTI MULATSÁGOT szervezett a SZIRMAI ÓVODÁBAN.
A meghívott vendégeket az óvodások szüleit, az óvoda munkatársait Kissné Horzsa Éva a kuratórium elnöke köszöntötte. A zenés mulatságot a Miskolci Musical Műhely fiatal tehetségei ismert musicalek és táncdalok előadásával nyitották meg, majd az est fénypontjaként az óvoda óvónői és dadusai vidám táncos produkcióval lepték meg az est vendégeit. A mulatság vacsorával, majd ROLAND és NIKI élőzenéjével folytatódott, közben tombolasorsolást tartottak .

Hősök napi megemlékezés
2011. május 30.


Szorgos Kezek Kézimunka Szakkör kiállítása
2011. május 30

A kiállítás 2011. május 30.-tól mindennap hétfőtől-péntekig.

Hétfő: 8.00-12.00; 12.00-15.00
Kedd: 9.00-15.00
Szerda: 9.00-15.00
Csütörtök: 9.00-15.00
Péntek: 9.00-15.00


SZBE KÖZGYŰLÉS
2011. május 25.
A SZIRMAI BARÁTI EGYESÜLET 2011-05-25-én (szerda) 18.00 órakor tartotta az ÉVES KÖZGYŰLÉSÉT a Radnóti Közösségi Házban.
NAPIREND
1. Elnökségi beszámoló a 2010-es évről
2. 2011.évi tervek ismertetése
3. Új témafelelősök bővítése és elfogadtatása
4.Tagdíj befizetések
5. Az Egyesület új megjelenésének ismertetése, bemutatása
6. Szabadidő és közpark terveinek ismertetése


50 ÉVES A SZIRMAI ÓVODA-JUBILEUMI GYERMEKHÉT
2011. május 24.


2011. május 24. -i képgaléria

2011. május 25.-i képgaléria

2011. május 26.-i képgaléria

2011. május 24-től JUBILEUMI GYERMEKHÉT
Programok az 50 Éves Szirmai Óvodában
24-én
(kedd) délelőtt: Tűzoltó bemutató
25-én (szerda) 10.00 óra: Óvodánk múltja, jelene, jövője címmel kiállítás.
Megnyitó- rajzpályázat díjainak átadása
26-án ( csütörtök) Gyermeknapi kavalkád

 • délelőtt: 09.00-12.00 Ugrálóvár
 • délután: 15.30-tól
  OVI-BULI a CSIRI-BIRI együttessel
  LUFI-BOHÓC
  OVI-CUKI

27-én (péntek) 10.00 órától - 50 ÉVES AZ ÓVODÁNK- JUBILEUMI GÁLAMŰSOR

 • Köszöntő
 • Tánccsoportunk fellépése
 • Angol ovisok bemutatója
 • Régi ovisok műsora
 • Kis Vakond csoport műsora
 • Mici Mackó csoport műsora
 • Méhecske Csoport műsora
 • Szülinapi torta
 • Állófogadás a vendégek és a dolgozók részére
 • Lézershow

 

 


2011. június 4-én (szombat) 18.00 órától az óvodában.
Szirmai Óvodásainkért Alapítvány Jubileumi Zenés Kerti Mulatság
Zene: Roland és Roland
Belépőjegyek az óvodában június 1-ig vásárolhatók 2.500.-Ft-os áron.
Támogatójegyek ára: 500.- Ft.

HŐSÖK NAPI PROGRAMOK
2011. május 23.


MEGHÍVÓ SZBE KÖZGYŰLÉSRE
2011. május 15.

HÍVJUK ÉS VÁRJUK ÖNÖKET 2011-05-25-én (szerda) 17.30 órakor AZ ÉVES KÖZGYŰLÉSÜNKRE.
A SZAVAZAT KÉPESSÉG HIÁNYÁBAN, A KÖZGYŰLÉST VÁLTOZATLAN NAPIRENDI PONTTAL,HELYSZÍNNEL 2011-05- 25.18. ÓRAKOR TARTJUK.
HELYSZÍN:
MISKOLC, ERKEL FERENC ÚT 47. ALATT. KÉRJÜK, ÖTLETEIKKEL SEGÍTSÉK MUNKÁNKAT ÉS MEGJELENÉSÉRE SZÁMÍTUNK.
A Szirmai Baráti Egyesület 2010.évről és 2011. évi tervezett munkájáról.


AZ EGYESÜLETRŐL

1. Elnökségi beszámoló a 2010-es év megvalósított eredményeiről
2. Beszámolók a 2011.eddig megtörtént eseményeiről és a tervekről
3. ÚJ témafelelősök bővítése és elfogadtatása
4.Tagdíj befizetések:Felnőttek 1000.-Ft/év,Nyugdíjas 500.Ft/év,Tanulók 500.-Ft/év
5. Az új megjelenésünk ismertetése, bemutatása
6. Szabadidő és közpark terveiről bővebben
A Szirmai Baráti Egyesület 1997. november 4-én alakult, és 1999.március 18-tól közhasznú szervezetként tevékenykedik az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 • Szirma értékeinek megóvása, kulturális, sport és közösségi életének fejlesztése,
 • az egyéni és közösségi művelődés, szórakozás, pihenés és szabadidős tevékenység
 • támogatása, tárgyi- és működési feltételeinek megteremtése, működtetése.

MISKOLC, 2011-05-15.


ÜDVÖZLETTEL: SZ.B.E. VEZETŐSÉG


LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS: VATTA-NYÍRJES-SZIRMA/ IFI 4-1 / FELNŐTT 4-1
2011. május 15.

Góllövők /Felnőtt
Vatta: Juhos Tamás, Pelyhe László(2), Ujj Róbert
Nyírjes-Szirma: Farkas István
Góllövők/ Ifi
Vatta: Csanálosi (2), Béres József, Monoki Roland
Nyírjes-Szirma: Bedő Sándor

IFI: 4-1
FELNŐTT: 4-1
A mérkőzésrő készült videó a www.vatta.hu címen érhető el!

HURAI ADÉL KIÁLLÍTÁSA SZIRMÁN
2011. május 10.

Köszönöm Iskoláim!

Ezzel a festmény kiállítással, szeretnék köszönetet mondani iskoláimnak, tanáraimnak, hogy segítettek azon az úton, amelyen hamarosan egyedül járok.

Hurai Adél
S.P.I.C Művészeti Líceum
végzős tanulója

2011. május 13-án 16 órakor nyitották meg Hurai Adél festményeinek kiállítását Miskolc-Szirmán a Radnóti Miklós Közösségi Házban (Erkel Ferenc út 47).

Szervezők

HURAI ADÉL munkájáról»


XIII. ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERET-KÖRNYEZETVÉDELEM CSAPATVERSENY DÖNTŐ

2011. május 6.

2011. május 6-án 9 órától tartották a szirmai Bem József Általános Iskolában az XIII. Országos Környezetismeret - Környezetvédelem című csapatverseny döntőjét.
3 Bem iskolás tanuló versei után Vargáné Néző Mária igazgatónő köszöntötte a döntő résztvevőit, a felkészítő és a verseny lebonyolításában közreműködő tanárokat, a jelenlévő médiák képviselőit, valamint Kiss Gábort, MMJV Humán Főosztályának főosztályvezetőjét. Az igazgatónő elismerően szólt a verseny előkészítésében és lebonyolításában közreműködő kollégák munkájáról, majd bemutatta a zsűrit:Zsűri elnöke: Putnoki Judit. Zsűri tagjai: Kovács Eleonóra, Szegőné Pócsa Gabriella, Juhászné Tamás Zsuzsanna.
A verseny iránt tapasztalható évről-évre növekvő országos érdeklődésnek köszönhetően több

miskolci iskola mellett a következő településekről jutottak be versenyzők a döntőbe: Eger, Budapest, Gesztely, Besenyőtelek, Hajdúböszörmény, Drávasztára, Makó, Alacska, Sopron, Szuhakálló, Szeged, Kerta, Nyíregyháza, Rakamaz, Dombóvár, Bogács, Békéssámson, Isaszeg, Szigetcsép.
A verseny elkezdése előtt Kiss Gábor főosztályvezető köszöntötte a versenyzőket, a vendégek figyelmébe ajánlotta Miskolc látnivalóit, majd jó versenyzést és sok sikert kívánt a döntőbe jutottaknak.
A megnyitót követően Farkas Lászlóné főszervező ismertette a verseny lebonyolításának rendjét, majd a csapatok elfoglalták helyüket és megkezdődött a verseny a villámkérdésekkel és az írásbeli feladatsor megírásával. Az izgalmas versenyt követően a házigazdák finom ebéddel vendégelték meg a versenyzőket, majd az avasi arborétumba kirándultak a tanulók és kísérőik. A tartalmas kirándulást követően 17.00 órakor került sor az eredményhirdetésre, ahol értékes jutalmakat kaptak a versenyzők.
Szegedi csapat levele a versenyről»
Eredmények»


ÉDESANYÁK KÖSZÖNTÉSE
2011. április 15.


Az édesanyákat köszöntötték

2011.április 30.-án, 10 órakor

az Erkel. F. u.1.sz. alatt aMagyar László utcával szemben kialakított parkban.

Program:
Rontó Regina, Zelk Zoltán:Este jó című versét mondta el.
Szirmai óvodások műsora
A Szirmai Széprózsák Tagja: Pepik Ernőné verset mondott
MMJV önkormányzatának képviselője :Giákné Bobály Judit köszöntőt mondott, és egy dalt énekelt.
Szirmai Általános iskolások verset mondtak
Szirmai Baráti egyesült Elnöke: Szoták Tamásné anyák napi köszöntőt mondott.
Szirmai Széprózsák anyák napi dalcsoorral köszöntötték az anyáknapját. Az ünneplők elhelyezték a megemlékezés virágait a emlékmű előtt.


NYITVA VAN AZ OVI KAPU
2011. április 27.

2011. április 27-én 10.00-12.00 óra között "NYITVA VAN AZ OVI KAPU" a Miskolc-Szirmai Óvodába (Óvoda u.7.sz.) Játszóházba várták a leendő óvodásokat.
Program: kézműves tevékenység, ismerkedés a játékokkal. 11 órától az egri Guruló Színház a Kobold cipője című darabbal szórakoztatta a kicsiket.


KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
2011. április 20.


KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

KÍVÁNUNK

A HONLAPUNK OLVASÓINAK!

Szirmai Baráti Egyesület


FÖLD NAPJA
2011. április 21.

A Szirmai Baráti Egyesület a Közösségi Ház mögötti, az Óvodával szembeni területen a Föld Napja alkalmával megkezdte a leendő Közösségi Park, Szabadidőpark, Játszótér területének rendbetételét.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2011. április 21.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a miskolc-szirmai óvodába az óvodai beiratkozás a 2011/2012-es nevelési évre a következő időpontokban lesz: 2011.05.02-től-05.06-ig. Hétfőtől - Csütörtökig 08.00-16.30, pénteken 8.00-12.00-ig.
A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, lakcímkártyáját
 • a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumokat (személyigazolvány és lakcímkártya)

NYITVA VAN AZ OVI KAPU
2011. április 21.

2011. április 27-én 10.00-12.00 óra között "NYITVA VAN AZ OVI KAPU" a Miskolc-Szirmai Óvodába (Óvoda u.7.sz.) Játszóházba várják a leendő óvodásokat.
Program: kézműves tevékenység, ismerkedés a játékokkal. 11 órától az egri Guruló Színház a Kobold cipője című darabbal szórakoztatja a kicsiket.


A KÉZIMUNKÁZÁS ÖRÖME
2011. április 15.

2011.04.12-én a Miskolc-Martin-Kertvárosban, a Tompa Mihály Könyvtárban nyílt meg a Szirmai Szorgos Kezek Hímző szakkör "Horgolások mesterfokon" című kiállítása. A megnyitón részt vett Giákné Bobály Judit Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati képviselője. A műsorban közreműködtek a szirmai Szép Rózsák énekkar, Klusóczky Bence citera muzsikával, Popik Györgyné és Rontó Regina versel emelte a megnyitó színvonalát. A kiállítást Szoták Tamásné a Szirmai Baráti Egyesület Elnöke nyitotta meg.
Néhány gondolat az elhangzottakból:
" A horgolás - kézimunka által a szépségnek egy olyan árnyalatát ismerhetjük meg, amely más, mint a zene, a vers, vagy más művészetek, de ugyanúgy formál, nemesít és boldoggá tesz. Igazi értékelője azonban csak az tud lenni, kellően csak az szeretheti és becsülheti meg, aki legalább elméleti szinten ismeri készítésmódját és az ebből fakadó szépségeket és munkát. Akik pedig el tudják készíteni azokra új, hatalmas csodák várnak: az alkotás öröme, az önkifejezés megnyilvánulása, a teljes kikapcsolódás jóleső, felemelő érzése.
A terítőket látva eszembe jut a nagymamáink és ifjúasszony korabeli szobákban az asztalokon, székek háttámláján díszelgő horgolások, csipkék remekei, amiben gyönyörködhetünk...!?
Ma már egyre kevesebben kézimunkáznak, horgolnak és a szebbnél-szebb munkák és csipkék azonban egyre keresettebbek. Különösen fontos, hogy ezek a munkák egy közösség saját életét teszik szebbé és büszke vagyok rájuk, mert a "Szorgos kezek" szakkör asszonyai készítették szeretettel, mindannyiunk örömére.A kézimunkázás öröm, az alkotás hozzáértő kezekben valódi művészet, köszönöm a készítőknek ezt a nagyszerű élményt!"
A nyitóünnepség végén Tóth Endréné a Szirmai Szorgos Kezek Hímző szakkör vezetője mesélt a szakkör életéről és arról hogyan készülnek ezek a csodák.


XIV. PC-Kismester Országos Informatikai verseny
2011. március 25.

A szirmai Bem József Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény immár 14. alkalommal hirdette meg a PC-Kismester Országos Informatikai versenyt.
A verseny két kategóriában került megrendezésre:
I. Informatikai ismeretek elméletben és gyakorlatban.
a. Korcsoport: 5.-8. évfolyam
II. Grafikus ábrázolás rajzolóprogramokkal
a. korcsoport: 5.-6. évfolyam
b. II. korcsoport: 7.-8. évfolyam
Az I. kategóriában 3 fős csapatokkal képviseltethették magukat az iskolák, míg a II. kategóriában a versenyzés egyéni volt.
A grafikai I-II korcsoportban: 130 fő, míg a csapatversenyre: 138 fő jelentkezett.
A két levelezős forduló után a döntőbe 12 csapat, illetve a legjobb 13-13 rajzos versenyző jutott be, és vett részt a március 25-én megrendezésre kerülő döntőben.
A döntő napján a házigazda BEM Iskola diákjai, rövid vidám műsorral köszöntötték a versenyzőket, majd a verseny két ötletgazdája: Vargáné Néző Mária igazgatónő, valamint Schmidt Ferenc a Contact Stúdió ügyvezetője köszöntötte a versenyzőket, a felkészítő tanárokat, a megjelent vendégeket, a verseny lebonyolításában közreműködő tanárokat, munkatársakat. A versenyt Mókáné Hallók Zsuzsanna MMJV Polgármesteri Hivatal, Humán Főosztály, Közoktatási Osztályának osztályvezetője nyitotta meg. A megnyitó után a verseny feltételeket, a gyakorlati lebonyolítási feladatokat Jakab József, a Bem Iskola tanára ismertette.
A diákok a kijelölt tantermekben elfoglalták helyüket és megkezdődött a nagy izgalommal várt verseny. Az elméleti és a gyakorlati feladatok megoldása után a házigazdák finom ebéddel látták vendégül a versenyzőket, majd a zsűri dolgozn, a versenyzők pedig városnéző kirándulásra indultak. A kellemes kirándulás után verseny ünnepélyes eredményhirdetésére délután 16. 30 órakor került sor, melyen megjelent Giákné Bobály Judit a terület önkormányzati képviselője, a verseny támogatója is. A díjátadást Vargáné Néző Mária igazgatónő bonyolította. A verseny teljesítményeket Stókáné Palkó Mária, valamint Győrffy Péter értékelte. A díjak kiosztása után a versenyt Schmidt Ferenc zárta.
A verseny eredménye letölthető»
A zsűri tagjai voltak:
Stókáné Palkó Mária, Győrffy Péter, Nagyházi Mária, Germus Bertalan, Varga Marianna, Némethné Fedor Emőke
A versenyt támogató "Versenyző Ifjúságért Alapítvány" Kuratóriumának tagjai: Farkas Lászlóné, Fejesné Tóth Judit, Juhászné Tamás Zsuzsanna, Schmidt Ferenc, Takács József, Tirpák Tibor, Varga György
A szervezők: Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Contact Studio Kft.
A részletes program letölthető»


Molnár Ferenc festmény kiállítása
2011. március 22.

A Szirmai Baráti Egyesület szervezésében 2011. március 15-én a Radnóti Miklós Közösségi Házban kiállítás nyílt Molnár Ferenc gesztelyi református lelkész festményeiből. A rendkívül nagyérdeklődéssel kísért kiállítás festményeinek galériája megtekinthető a weboldalunk jobb oldalán található bannerre kattintva!
Ugyanitt szavazhat, hogy Önnek melyik festmény tetszik a legjobban!?
Kellemes böngészést!
Szavazzon kedvenc festményére!»

MAGYAR EST A SZIRMAI BEM ISKOLÁBAN
2011. március 17.

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelelően a szirmai BEM Iskolában 2011. március 17-én megrendezésre került a "MAGYAR EST", melyet az iskola alsó tagozatos tanulóinak kétévenként rendeznek a magyar népköltészet, népzene és néptánc megkedveltetése, a magyar irodalom népszerűsítése érdekében. Az ünnepségen az iskola aulája zsúfolásig megtelt az érdeklődő szülőkkel, az ünnepségen közreműködő tanulókkal, felkészítő tanáraikkal, az óvodások körében meghirdetett rajzpályázat óvodásaival, és az őket kísérő szülőkkel, óvónővel.
A "Magyar Est" programját Gibárszki Zsuzsanna tanuló ismertette. A program első részében az első négy évfolyam mutatta be műsorát, melyben közreműködött Mihajló Vigula gitárművész, és 3 nyolcadik osztályos tanuló is: Klusóczki Bence citerázott, Dőry Orsolya mesét mondott és Harsányi Bianka énekelt.
Kanásztáncot adott elő az első osztály, melyet Szászi Jenőné tanított be. Népi gyermekjátékokat fűzött egy csokorba Dankuné Bényei Ágnes, melyet a másodikosok mutattak be. Tamkó Sirató Károly gyermekverseiből szerkesztett műsort Farkas Lászlóné, melyet a harmadik osztályosok szavaltak el. A negyedik osztályosok az Aranyszőrű bárány című mesejátékot adták elő. A színdarabot Urbánné Tarcza Gyöngyi és Sári Katalin tanította be. Az első évfolyam Halász Judit előadóművész vidám dalaiból énekeltek, a többi osztály pedig népdalcsokrokat állítottak össze. A dalokat megszerettette, megtanította és együtt énekelt a gyerekekkel: Petráné Király Marianna tanárnő.
Az osztályok műsorát követően Vargáné Néző Mária igazgatónő köszöntötte a megjelenteket, megköszönte a színvonalas műsort a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak, majd kihirdette a rajzpályázat eredményeit és átadta a díjakat.

MÁRCIUS 15-i ÜNNEPSÉG SZIRMÁN
2011. március 15.

A hagyományoknak megfelelően 2011. március 15-én 16.00 órakor ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottak a SZIRMAI HŐSI EMLÉKMŰNÉL.

Az ünnepi program: Konferanszié: Klusóczki Bence
Verset mondott: Popik Györgyné, Klusóczki Bence, Balajti Dávid
Tárogatózott: Centnár Ferenc
Kosssuth dalokat adott elő: Szép Rózsák Népdalkör
Ünnepi beszédet mondott: Giákné Bobály Judit önkormányzati képviselő
Köszöntötte az ünneplőket: Czinke Sándor PÁCINI református lelkész (volt szirmai lakos), Szoták Tamásné a Szirmai Baráti Egyesület elnöke

Az ünnepi műsor után koszorút helyeztek el az emlékműnél.
A Március 15-i megemlékezést követően az ünneplők Molnár Ferenc, gesztelyi református lelkész festmény kiállításának megnyitóján vettek részt a Radnóti Közösségi Házban. A kiállítást Szoták Tamásné, a Szirmai Baráti Egyesület elnöke nyitotta meg.
Az ünnepségeken körünkben üdvözölhettük: Lucskiné Krakovecz Márta, tunyogmatolcsi református lelkészt, Czinke Sándor, pácini református lelkészt, Mátyás Sándor, nyékládházi református lelkészt, Kormos Csaba, Gesztely, római katolikus plébánost, Izsó Lajos, miskolci festőművészt
Közösen ünnepeltek március 15-én Miskolcon (Minap cikk)»


MEGHÍVÓ A SZIRMAI MÁRCIUS 15-i ÜNNEPSÉGRE
2011. március 9.

Szeretettel várunk minden szirmai lakost a

SZIRMAI HŐSI EMLÉKMŰNÉL

2011. március 15-én 16.00 órakor
rendezett ünnepségünkre, valamint az azt követő
festmény kiállítás megnyitójára a Radnóti Közösségi Házba.
Kiállító: Molnár Ferenc, gesztelyi református lelkész
Kiállítást megnyitja: Szoták Tamásné, Szirmai Baráti Egyesület elnöke

Szirmai Baráti Egyesület


Március 15-i ünnepség a szirmai BEM iskolában
2011. március 11.

2011. március 11-én 11 órakor Március 15-i ünnepséget tartottak a Szirmai BEM Iskolában. Az iskola aulájában ünneplőbe öltözött gyerekek és tanárok várták izgatottan az ünnepi műsot, melyet a martin-kertvárosi Arany János Tagiskola 5 osztályos tanuló adtak elő. A színvonalas előadást vastapssal köszönték meg a szirmai tanulótársak és tanárok. Köszönet a felkészítő tanároknak: Oláh Ilona és Takácsné Bártfai Marianna tanárnőknek. A műsorban Horváth Karina, 8. osztályos, Goffa Gréta 6.osztályos és Nagy Petra szintén hatodik osztályos tanulók énekeltek. Az műsor után Vargáné Néző Mária igazgatónő megköszönte a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak a színvonalas műsort, és a hosszúhétvégére mindenkinek kellemes pihenést kívánt. Az iskolai rendezvény után valamennyi diák és tanár a Hősök Emlékművéhez ment, ahol az alsósok nemzeti színű zászlójukat helyezték el az emlékmű parkjában, majd az iskola vezetői 2 vers meghallgatása után megkoszorúzták az emlékművet. A koszorúzáson résztvevők közösen katonadalok éneklésével zárták a megemlékezést.


A Bem József Ált. Isk. Arany János Tagiskolájának GÁLA MŰSORA
2011. március 9.

A Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Arany János Tagiskolájának Gála műsora: 2011. március 9. 17.00-kor
Helyszín: Művészetek Háza
Részletes program»


MEGHÍVÓ A MÁRCIUS 15-i ÜNNEPSÉGRE AZ ISKOLÁBAN
2011. március 9.

Tisztelettel meghívjuk Önt 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának megemlékezésre és az azt követő koszorúzásra
Helye: Bem József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Miskolc, Miskolci u. 38/a.
Ideje: 2011. március 11. 11.00

Vezetőség


BOLDOG NŐNAPOT!
2011.március 8


BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES IDELÁTOGATÓ
HÖLGY VENDÉGÜNKNEK!


"FARSANG- FARKA" című rendezvény
2011.március 7.

Március 7-én került megrendezésre a "FARSANG-FARKA" című rendezvény a Radnóti Közösségi Házban a Szirmai Baráti Egyesület és a szirmai "Nappali Napközi" Otthon közös szervezésében.
A résztvevőket SZOTÁK TAMÁSNÉ, ÉVIKE- az Egyesület elnöke-köszöntötte.
A kultúr feladatokért felelős KMECZKÓ PIROSKA, bemutatkozása után, olyan szerepjátékkal örvendeztette meg a jelenlévőket amely mosolyt varázsolt minden meghívott vendég arcára. A hagyományokat megőrizve a farsangolást záró fejezetében egy BUSÓVAL feleselt, és kicsúfolta a telet a "FARSANG-FARKA" című meséjével... A rendezvény még egy meglepetést tartogatott! A közelgő NŐNAP alkalmából Halász Vince-gondnok bácsi- pár soros gondolattal köszöntötte a megjelent férfiak nevében a nőket, amelyet egy szál tulipánnal tettek felejthetetlenné és csaltak könnyet a hölgyek szemébe a meghatottságtól. A jól sikerült rendezvény egy kis megvendégeléssel zárult. A jó hangulatot, a sikeres rendezvényt a SZÉPRÓZSÁK NÉPDALKÖR közös énekléssel koronázták meg.


A MAGYAROK VÁSÁRA ELMARAD!
2011. február 26.


MAGYAROK VÁSÁRA SZIRMÁN
2011.február 9.

2011. február 19-én 10 órától 14 óráig
Magyarok Vásásra
Bemutató-kóstoló a Közösségi Házban és annak udvarán a
Szirmai Baráti Egyesület és a Magyarok Szövetségének közös rendezésében.

Rossz idő esetén a vásár a következő héten szombaton, február 26-án 10.00-14.00 óra között kerül megrendezésre!


SZIRMAI SZÉPRÓZSÁK 2011 ÉVI PROGRAMJA
2011.február 12.

Mottó "A legjobb módszer önmagunk felvidítására
Ha felvidítunk valaki mást ."(Mark Twain )
Január:Éves program összeállítása és a kulturális napok Kodály Zoltán 130 évének megemlékezése .
Február
- Gyűjtött népdalok csokorba szedése
- Próba
- Farsangra való készülődés
- Barátság Nyugdíjas Klub meghívása
Március
- Dalcsokrok ismétlése
- Nőnap , Borsodi dalcsokrok tanulása
- Nemzeti ünnepen való szereplés-koszorúzás
- Költészet napjára –megzenésített versek tanulása
- Tavasz köszöntése. További részletek»


"SZORGOS KEZEK" HOBBY SZAKKÖR 2011 ÉVI PROGRAMJA
2011.február 12.

1) A Szirmai Baráti Egyesület és Magyarok Szövetségének havonta tartandó vásárán való aktív közreműködés, ez megnyilvánul az elkészített hímzésmunkáink kiállításában.
2) Ez évi programunk, a Dráva szögi hímzések részletes feldolgozása, ezen kívül készülnek még gobelinek , horgolások és hobby kézimunkák. Minden szakköri tag, tehetségének és érdeklődési körének megfelelő munkákat készít.
3) Május utolsó vasárnapján a Hősök napi megemlékezés után 9. alkalommal állítjuk ki elkészült munkáinkat.
4) Programunkban szerepel a Látványtár, és a Színészmúzeum megtekintése.
5) Szeretnénk megnézni egy közösen választott színdarabot.
6) Az egyesület által rendezett programokban, segíteni és részt venni minden tagunk szívesen tesz eleget és kötelességnek tartjuk.
7) Vállaljuk: havonta rendezendő bemutató-kóstoló vásárok, szeptemberi Zöldségfesztivál munkájának segítését. Novemberben az idősek napján való aktív részvételt biztosítunk.
8) Tisztelettel megkérem az egyesület vezetőjét, Szotákné Rózsa Évát, hogy az ezen kívül adódó feladatokra is kérjen fel bennünket.
9) Az egyesület falai közül kilépve több helyszínen is szeretnénk az elkészült munkáinkat kiállítás keretein belül bemutatkozni.
10) A hímző szakkör vezetője Tóth Endréné, felkérést kapott minden idősek otthonában, a népművészetről szóló előadás tartására. Ezt a feladatot szívesen vállalom a hagyományaink fontossága miatt.

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődő látogatását a kiállításainkon!
További információkat az elérhetőségeinken található a honlap címünk: www.miskolc-szirma.hu és a telefon: +36-46.405-129.
Tisztelettel és barátsággal:
Tóth Endréné
c. kategórás díszitőművész

 

© 2005-2017 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc - IMPRESSZUM
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.