Egyházak

MISKOLC-SZIRMAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Cím: MISKOLC, ERKEL FERENC UTCA 66.
E-mail: miskolc-szirma@reformatus.hu
Telefon.:46-780-470: 06-30-638-27-58
Web: http://www.szirma-reform.gportal.hu
Református lelkész:Szombathy Dénes

Szirmai Református Szociális Szolgálat
Segítséget nyújt szociális alapellátás biztosítására, házi segítségnyújtásra!
Vallásra , korra, nemre való tekintet nélkül!!!!!!!
A szolgáltatás formája, módja, köre:
Segítség a bevásárlásban, recept kiváltásban, otthoni kisebb munkák elvégzésében! Stb.! Kinek szükségletei szerint!
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
a) saját környezetében,
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen
a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A fenntartó térítésmentesen biztosítja a szolgáltatást.
Érdeklődni: a fenti címen és a lelkipásztornál!

Szombathy Dénes
miskolc-szirmai református lelkész


MISKOLC SZIRMAI GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Cím: 3521 Miskolc-Szirma, Miskolci út. 107
Telefon: 46 / 788-740
E-mail: szirmaigorog@citromail.hu
http://www.szirmaigorog.hu
Paróchus:
Stefán Zoltán
Szirmai Görög Katolikusokért Alapítvány
Cím: 3521 Miskolc-Szirma, Miskolci u. 107.
Elnök: Rakaczki János Kuratóriumi tagok: Beimliné Dr. Feczkó Mária, Namesnyik Jánosné
Számlaszám: OTP Bank 11734004-20423805
Adószám: 18423310-1-05
Kérjük támogassák az adó 1%-ával a templom építésünk folytatását: Kedvezményezett: Szirmai Görög Katolikusokért Alapítványát
(adószám:18423310-1-05)

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
Miskolc-Szirma (Fájdalmas Szűzanya) plébánia
3521 Miskolc, Erkel F. u. 34.
Tel: 46/381-640
Ellátja Miskolc-Martinkertváros plébánia

Miskolc-Martinkertváros (Jézus Szíve) plébánia
Cím: 3528 Miskolc, Martin K. u. 5.
Tel: 46/380-065
E-mail:plebania.martinkertvaros@gmaíl.com
Filia: Kistokaj (Magyarok Nagyasszonya)
Plébános: Tóth István pápai káplán, érseki tanácsos
Oldallagosan ellátja Miskolc-Szirma, Miskolc-Görömböly plébániát

BAPTISTA IMAHÁZ
 

© 2005-2017 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc - IMPRESSZUM
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.