KÉPEK AZ ISKOLA ÉLETÉBŐL

ISKOLABÁL SZIRMÁN


1956-os MEGEMLÉKEZÉS


2012 TANÉVNYITÓ

Köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programját a következő oldalakon tekintheti meg.

Pedagógiai Programunkban foglaltuk össze az általános iskola, művészeti intézmény és óvoda nevelő oktató munkájának irányelveit, szakmai mutatóit. Ebben a dokumentumban ismerhetik meg tevékenységi körünket, oktató-nevelő munkánk alapelveit.

Hegyesi Károly
igazgató

Mindannyiunk célja, hogy egy magas szinten mőködő, korszerű, a XXI. sz. kihívásainak megfelelő intézményegységet hozzunk létre. Ennek egyik támpillérét a többéves tapasztalattal rendelkező, példaértékű magatartást tükröző pedagógusok adják, de legalább annyira nagy szükség van az iskola, óvoda gyermekeire és családjaikra, a szülőkkel való konstruktív együttműködésre.
A harmadik alappillért fenntartónk, a Tiszáninneni Református Egyházkerület alkotja. Szükségesnek tartjuk, hogy e három pillér mindannyiszor a jövő nemzedékéért tudjon együtt munkálkodni, s törekvéseink eredményeként nagy és sokrétű tudással bíró, az élet értékeit helyesen értelmező, szabadon és logikusan gondolkodni tudó ifjúság bontogathassa szárnyait a középiskola felé.

Pedagógiai Programunkban a jövő kihívásai felé bátran tekintő, a kihívásokra szakszerű, korszerő választ adó, a gyermekeknek biztonságot, nyugalmat és tudást nyújtó intézményegység jövőre vonatkozó terveit határoztuk meg.

Várjuk azon családok jelentkezését intézményünkbe, akik elfogadják nevelési elveinket, gyermekeiket a keresztyén erkölcsökre alapozva kívánják nevelni és azonosulni tudnak keresztyén nevelési-oktatási módszereinkkel.

Azokhoz a szülőkhöz szólunk, akiknek óvodás és iskoláskorú gyermeke a "Szirmai Refi"-t választja!

Hegyesi Károly
igazgató